PTK-Echo Public Services s.r.o.

Stredisko vzdelávania a jazykových služieb Kežmarok

MUDr. Alexandra 42, 060 01 Kežmarok

b

PREKLADY     TLMOČENIE     JAZYKOVÉ KURZY     REKVALIFIKAČNÉ KURZY

m
  Úvod Preklady a tlmočenie Jazykové kurzy Rekvalifikačné kurzy Kopírovacie služby Kontakt
 

  Preklady a tlmočenie

Preklady a tlmočenie z a do všetkých svetových jazykoch.

  Máme dvadsaťročné skúsenosti v oblasti jazykových služieb a rozsiahlu databázu nami overených prekladateľov a tlmočníkov s praxou. Prekladáme rodné listy, sobášne listy, potvrdenia, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, zmluvy, návody, dokumenty potrebné pre prihlásenie dovezeného vozidla a iné.

    Ponúkame agentúrne i úradné preklady (vykonané prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky oprávneného vykonávať činnosti i pre súd a iné orgány verejnej moci).

   Preklad prijmeme a odovzdáme na akomkoľvek médiu (CD, DVD, USB), mailom alebo klasicky v tlačenej zviazanej forme.

    Preklady vyhotovujeme v najkratšom možnom čase, väčšinou už na druhý deň, bez príplatku za expresnosť. Všetky preklady vyhotovujeme bez príplatku za odbornosť.

Cena za 1 normostranu bežného prekladu od 12,90 EUR s DPH.

Cena za 1 normostranu úradného prekladu od 17,85 EUR s DPH.