PTK-Echo Public Services s.r.o.

Stredisko vzdelávania a jazykových služieb Kežmarok

MUDr. Alexandra 42, 060 01 Kežmarok

b

PREKLADY     TLMOČENIE     JAZYKOVÉ KURZY     REKVALIFIKAČNÉ KURZY

m
  Úvod Preklady a tlmočenie Jazykové kurzy Rekvalifikačné kurzy Kopírovacie služby Kontakt
 

  Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy akreditované MŠ SR v dĺžke trvania do 3 mesiacov v profesiách:

  • Kuchár

  • Čašník

   Kurzy organizujeme  skupinovou alebo individuálnou formou v rámci celej SR. Absolvent kurzu získa po úspešnom ukončení  akreditované osvedčenie, na základe ktorého môže pracovať ako kvalifikovaný pracovník, prípadne ako SZČO. V prípade, že ste evidovaný na úrade práce, môžete požiadať o preplatenie tohto kurzu v rámci projektu REPAS.

 

Najbližšie termíny otvorenia akreditovaných kurzov:

 

Názov kurzu: Kuchár - Kuchárka

Dátum realizácie kurzu: 17.04.2023 - 30.06.2023

Miesto realizácie: Kežmarok, Poprad, St. Ľubovňa, Levoča, Sp. Nová Ves

 

Názov kurzu: Čašník - Servírka

Dátum realizácie kurzu: 17.04.2023 - 30.06.2023

Miesto realizácie: Kežmarok, Poprad, St. Ľubovňa, Levoča, Sp. Nová Ves